Vlijmscherpe prijzen
Snelle levering & Gratis verzending vanaf 49.-
German Quality
Klantenservice
 • Incl.Excl.
  BTW
 • 0
 • Incl.Excl.
  BTW
 • 0
  Vlijmscherpe prijzen
  Snelle levering & Gratis verzending vanaf 49.-
  German Quality

  Privacy Policy

  Privacybeleid Keukenmesjes.nl

  https://www.keukenmesjes.nl/

  Over ons privacybeleid

  Keukenmesjes.nl geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor
  (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van
  onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan
  derden.

  Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van
  Keukenmesjes.nl. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 14/01/2022, met het publiceren van
  een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens
  over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke
  voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze
  wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met
  betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

  Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u
  vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

  Over de gegevensverwerking

  Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke
  beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

  Webwinkelsoftware

  LightSpeed

  Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Lightspeed. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze
  dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Lightspeed heeft toegang tot uw
  gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander
  doel. Lightspeed is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende
  beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en
  een sterk wachtwoordbeleid. Lightspeed maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met
  betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen.
  Lightspeed behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de
  dienstverlening verder te verbeteren.

  Webhosting

  MijnDomein

  Wij nemen webhosting- en emaildiensten af van MijnDomein. MijnDomein verwerkt persoonsgegevens namens
  ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het
  gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. MijnDomein heeft passende technische en
  organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te
  voorkomen. MijnDomein is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

  Trengo

  Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Trengo. Deze partij heeft
  passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze
  gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Trengo heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons emailverkeer vertrouwelijk.

  Payment processors

  Lightspeed payments

  Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het
  platform van Lightspeed payments. Lightspeed payments verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw
  betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Lightspeed payments heeft passende technische en
  organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Lightspeed payments behoudt zich het
  recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan
  (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Lightspeed payments deelt in het geval van een aanvraag voor een
  uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en informatie met betrekking tot uw financiële positie
  met kredietbeoordelaars. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw
  persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Lightspeed payments's dienstverlening waarvoor
  zij derden inschakelen. Lightspeed payments bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen
  is toegestaan.

  Beoordelingen

  WebwinkelKeur

  Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via WebwinkelKeur dan
  bent u verplicht om een naam en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij
  de review aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert uw naam eveneens op de eigen website.
  In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In
  het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met
  WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten.
  WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens
  te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de
  dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle
  hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van
  toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

  Google

  VOORBEELD: Wij verzamelen reviews via het platform van Google. Als u een review achterlaat via
  Google dan bent u verplicht om uw naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. Google deelt
  deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. Google publiceert uw
  naam en woonplaats eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan Google contact met u
  opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te
  laten delen wij uw naam en e-mailadres met Google. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit
  te nodigen om een review achter te laten. Google heeft passende technische en organisatorische
  maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Google behoudt zich het recht voor om
  ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan
  Google toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming
  van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor
  Google derden inschakelt.

  Verzenden en logistiek

  DHL

  Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van
  de diensten van DHL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres
  en woonplaatsgegevens met DHL delen. DHL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de
  overeenkomst. In het geval dat DHL onderaannemers inschakelt, stelt DHL uw gegevens ook aan deze partijen ter
  beschikking.

  Facturatie en boekhouden

  Lightspeed

  VOORBEELD: Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van
  Lightspeed. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling.
  Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden
  beschermd verzonden en opgeslagen. [AANBIEDER] is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens
  vertrouwelijk behandelen. Lightspeed gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan
  hierboven beschreven.

  Externe verkoopkanalen

  Bol.com

  Wij verkopen (een deel van) onze artikelen via het platform van Bol.com. Als u via dit platform een bestelling
  plaatst dan deelt Bol.com uw bestel- en persoonsgegevens met ons. Wij gebruiken deze gegevens om uw
  bestelling af te handelen. Wij gaan vertrouwelijk met uw gegevens om en hebben passende technische en
  organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik.
  Marktplaats.nl
  Wij verkopen (een deel van) onze artikelen via het platform van Marktplaats.nl. Als u via dit platform een
  bestelling plaatst dan deelt Marktplaats.nl uw bestel- en persoonsgegevens met ons. Wij gebruiken deze gegevens
  om uw bestelling af te handelen. Wij gaan vertrouwelijk met uw gegevens om en hebben passende technische en
  organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik.

  Doel van de gegevensverwerking

  Algemeen doel van de verwerking

  Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de
  verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor
  (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op uw
  verzoek - op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw
  gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve
  verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst
  tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

  Automatisch verzamelde gegevens

  Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze
  dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en
  besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

  Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

  In voorkomende gevallen kan Keukenmesjes.nl op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het
  delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk
  geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt
  daartegen verzetten.

  Bewaartermijnen

  Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u
  aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit
  tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij
  facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke
  termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die
  wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

  Uw rechten

  Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met
  betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke
  rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen
  afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de
  gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te
  legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek
  administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de
  machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een
  klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een
  verkeerde manier gebruiken.

  Inzagerecht

  U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of
  daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor
  privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd
  sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers
  die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben
  opgeslagen.

  Rectificatierecht

  U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of
  daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon
  voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd
  sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

  Recht op beperking van de verwerking

  U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe
  herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor
  privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd
  sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet
  langer worden verwerkt.

  Recht op overdraagbaarheid

  U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of
  daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan
  onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw
  verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens
  over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle
  waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige
  koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

  Recht van bezwaar en overige rechten

  U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens
  door of in opdracht van Keukenmesjes.nl. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking
  staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of
  kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend
  staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te
  worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u
  van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

  Cookies

  Google Analytics

  Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst.
  Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken.
  Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze
  gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google
  diensten.

  Cookies van derde partijen

  In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze
  privacyverklaring.

  Wijzigingen in het privacybeleid

  Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest
  recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens
  met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

  Contactgegevens

  Keukenmesjes.nl

  Landbouwweg 22 D 3899BE Zeewolde Nederland T (036) 202-2550 E [email protected]

  Contactpersoon voor privacyzaken

  C van Wilgenburg

  WELKOM

  Leuk dat je er bent

  Keukenmesjes.nl Klantenservice

  Telefonisch maandag t/m vrijdag

  8:00 t/m 17:00

  036 2022 550

  Social media

  9.8Review LogoWij scoren een 9.8 op Google review

  Keukenmesjes.nl

  Landbouwweg 22 D
  3899BE
  Zeewolde Bekijk op Google Maps

  BTW-Nummer NL002147888B17
  KvK-nummer 63384825
  IBAN NL53INGB0637537483

  Vergelijk 0

  Voeg nog een product toe (max. 5)

  Start vergelijking

  Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergenMeer over cookies »